Σίφνος – Δρομολόγια Λεωφορείων

.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιβάτες με προορισμό τον Φάρο (όπου βρίσκεται η VILLA MARIA) πρέπει να γνωρίζουν ότι χρειάζεται να πάρουν 2 λεωφορεία! Πρέπει να πάρουν ένα λεωφορείο από τις Καμάρες έως την Απολλωνία και στη συνέχεια από την Απολλωνία για να πάρετε άλλο λεωφορείο για τον Φάρο!

.

Δρομολόγια Λεωφορείων – Bus Timetable – Horaire de Bus – Orario Bus [16/4 – 11/5/2018]

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΜΑΡΕΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.00, 09.30, 12.00, 13.30, 14.00*, 16.30 (* Artemonas- Apollonia-Kastro-Kamares)

  Σαβ-Κυρ. / Weekend : 07.00, 09.30, 13.00, 15.00, 17.00
 • ΚΑΜΑΡΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ– ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ  / KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
  Δευτ
  -Παρ. / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.15, 10.00, 12.30, 13.45*, 15.05, 16.45 (* Kamares –Apollonia –Faros-Platis Gialos)

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 07.15, 10.00, 13.30, 15.15, 17.15

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-PLATIS GIALOS
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.00*, 11.00, 14.00* (07.00* Μέσω Φάρου / Via Faros – 14.00* Από Απολλωνία / From Apollonia / De Apollonia / A partire dal Apollonia)

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 07.00* , 11.00 , 15.00 (*Μέσω Φάρου / Via Faros)
 • ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ–ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / PLATIS GIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.30, 11.30, 15.05

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 07.30, 11.30, 15.40

.

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ / APOLLONIA-KASTRO
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.25, 13.30

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 07.25, 12.30, 15.30
 • ΚΑΣΤΡΟ– ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ / KASTRO-APOLLONIA
  Δευτ-Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.30, 13.35

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 07.30, 12.35, 15.35

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΦΑΡΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.00, 11.00, 14.00* (* Από Απολλωνία / From Apollonia / De Apollonia / A partire dal Apollonia)

   Σαβ-Κυρ. / Weekend: 07.00, 12.00, 15.00
 • ΦΑΡΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / FAROS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.:07.15*, 11.15, 14.15* (* Μέσω Πλατύ Γιαλού έως Απολλωνία / Via Platis Gialos to Apollonia / Via Platis Gialos jusqu’à Apollonia / Via Platis Gialos fino a Apollonia)

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 07.15*, 12.15, 15.15 (* Μέσω Πλατύ Γιαλού έως Απολλωνία / Via Platis Gialos to Apollonia / Via Platis Gialos jusqu’à Apollonia / Via Platis Gialos fino a Apollonia)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΒΑΘΥ /  ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 11.00, 15.30

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 11.00, 16.00
 • ΒΑΘΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ –ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 11.20, 15.50

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 11.20, 16.20

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ / ARTEMONAS-CHERONISSOS
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 10.15, 15.30

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 10.15, 16.00
 • ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / CHERONISSOS-ARTEMONAS
  Δευτ
  -Παρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 10.40, 15.50

  Σαβ-Κυρ. / Weekend: 10.40, 16.20

.

Στάσεις Λεωφορείων Απολλωνίας προς:  / BUS STOP locations in Apollonia to – Endroits Bus Stop à Apollonia à: / Fermate degli autobus in Apollonia a:

 • Καμάρες, Αγία Μαρίνα / Kamares – Agia Marina:  Μπροστά από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  In front of the tourist office «Aegean Thesaurus» – En Face De L’office De  Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Αρτεμώνα / Artemonas: Απέναντι από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  Opposite of the tourist office «Aegean Thesaurus» – Vis a Vis De L’office De Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Πλατύ Γιαλό, Χρυσοπηγή, Φάρο, Βαθύ/Platis Gialos, Chrissopigi, Faros, Vathi: Μπροστά από το ξενοδοχείο «ΑΝΘΟΥΣΑ» – In front of Hotel «ANTHOUSA» – Devant L’HÔTEL «ANTHOUSA»- Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
 • Αρτεμώνα, Κάστρο, Κάτω Πετάλι / Artemonas, Kastro, Kato Petali: Απέναντι από το ξενοδοχείο «ANTHOUSA»– Opposite Hotel «ANTHOUSA»-  HÔTEL- Vis A Vis «ANTHOUSA» – Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
  .

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET PRICE / PRIX DU BILLET / PREZZO DEL BIGLIETTO: 1,80€, Apollonia – Artemonas: 1,00€, Kamares – Platis Gialos: 2,30€

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. / INFORMATION on tel. / INFORMATIONS sur tel. / INFORMAZIONI su tel.+30 22840.31977 & +30 22840.33661

.

Λεωφορεία / Buses / Bus / Αutobus

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / OWNER / PROPRIÉTAIRE /  PROPRIETARIO ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE / TELEFONO
Δεπάστας – Depastas +30 6973044491
Φραντζής – Frantzis +30 6977905581
Δημοτικό / Municipal / Comunale +30 2284031977
Ψαθά – Psatha +30 6972252995

.

==========

.

Δρομολόγια Λεωφορείων – Bus Timetable – Horaire de Bus – Orario Bus [12/5 – 25/5/2018]

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΚΑΜΑΡΕΣ / ARTEMONASAPOLLONIAKAMARES
  Δευτ-Παρ
   / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.00, 09.30, 12.00, 13.30, 14.00*, 18.00 (*Μέσω Κάστρου /Via Kastro)

  Σαβ-Κυρ / Weekend: 07.00, 09.30, 13.00, 15.00, 18.00
 • ΚΑΜΑΡΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
  Δευτ-Παρ
   / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.20, 10.00, 12.30, 13.45*, 15.30, 18.20 (*Kamares-Apollonia–Faros-Platis Gialos)

  Σαβ-Κυρ / Weekend: 07.20,10.00, 13.30, 15.30, 18.20.

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ / ARTEMONASAPOLLONIAPLATIS GIALOS
  Δευτ-Παρ
   / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.00*, 12.00, 14.00**, 17.00 (*Μέσω Φάρου / Via Faros – ** Από Απολλωνία / From Apollonia / De Apollonia / A partire dal Apollonia)

  Σαβ-Κυρ / Weekend: 07.00, 11.00,  15.00, 17.00
 • ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ  / PLATIS GIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  Δευτ-Παρ
   / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.30, 12.30, 15.30, 17.30

  Σαβ-Κυρ / Weekend:  07.30, 11.30, 15.30, 17.30.

.

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΣΤΡΟ  / APOLLONIA-KASTRO
  ΔευτΠαρ/Monday to Friday : 07.30, 11.30, 13.20, 17.30

  ΣαβΚυρ / Weekend: 07.30, 12.30, 17.30
 • ΚΑΣΤΡΟΑΠΟΛΛΩΝΙΑ / KASTRO –APOLLONIA
  ΔευτΠαρ /Monday to Friday: 07.40, 11.35, 13.30, 17.35

  ΣαβΚυρ / Weekend: 07.35, 12.35, 17.35.

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΦΑΡΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
  ΔευτΠαρ/Monday to Friday: 07.00,11.00, 14.00*, 17.00 (* Από Απολλωνία / From Apollonia / De Apollonia / A partire dal Apollonia)

  ΣαβΚυρ / Weekend: 07.00, 12.00, 17.00
 • ΦΑΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / FAROS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  ΔευτΠαρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 07.15*, 11.20**, 14.15*, 17.15** (*Μέσω Πλατύ Γιαλού/Via Platis Gialos – ** Μέσω Κάστρου/Via Kastro – 14.15* Αναχώρηση από Πλατύ Γιαλό στις 15.30 / Departure from Platis Gialos at 15.30 / Départ de Platis Gialos à 15.30 / Partenza da Platis Gialos alle 15.30)

  ΣαβΚυρ / Weekend:  07.15*, 12.20**, 17.15** (*Μέσω Πλατύ Γιαλού/Via Platis Gialos – ** Μέσω Κάστρου/Via Kastro)

..

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΒΑΘΥ / ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI
  ΔευτΠαρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 11.00, 16.00, 18.00

  ΣαβΚυρ / Weekend: 11.00, 16.00, 18.00
 • ΒΑΘΥΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
  ΔευτΠαρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 11.25, 16.25, 18.20

  ΣαβΚυρ / Weekend: 11.25, 16.25, 18.20.

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ  / ARTEMONAS-CHERONISSOS
  ΔευτΠαρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 10.15, 16.00

  ΣαβΚυρ / Weekend:  10.15, 16.00
 • ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / CHERONISSOS-ARTEMONAS
  ΔευτΠαρ / Mon.-Fri / Lun.-Ven.: 10.40, 16.20

  ΣαβΚυρ / Weekend: 10.40, 16.20

.

Στάσεις Λεωφορείων Απολλωνίας προς:  / BUS STOP locations in Apollonia to – Endroits Bus Stop à Apollonia à: / Fermate degli autobus in Apollonia a:

 • Καμάρες, Αγία Μαρίνα / Kamares – Agia Marina:  Μπροστά από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  In front of the tourist office «Aegean Thesaurus» – En Face De L’office De  Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Αρτεμώνα / Artemonas: Απέναντι από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  Opposite of the tourist office «Aegean Thesaurus» – Vis a Vis De L’office De Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Πλατύ Γιαλό, Χρυσοπηγή, Φάρο, Βαθύ/Platis Gialos, Chrissopigi, Faros, Vathi: Μπροστά από το ξενοδοχείο «ΑΝΘΟΥΣΑ» – In front of Hotel «ANTHOUSA» – Devant L’HÔTEL «ANTHOUSA»- Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
 • Αρτεμώνα, Κάστρο, Κάτω Πετάλι / Artemonas, Kastro, Kato Petali: Απέναντι από το ξενοδοχείο «ANTHOUSA»– Opposite Hotel «ANTHOUSA»-  HÔTEL- Vis A Vis «ANTHOUSA» – Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
  .

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET PRICE / PRIX DU BILLET / PREZZO DEL BIGLIETTO: 1,80€, Apollonia – Artemonas: 1,00€, Kamares – Platis Gialos: 2,30€

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. / INFORMATION on tel. / INFORMATIONS sur tel. / INFORMAZIONI su tel.+30 22840.31977 & +30 22840.33661

.

Λεωφορεία / Buses / Bus / Αutobus

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / OWNER / PROPRIÉTAIRE /  PROPRIETARIO ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE / TELEFONO
Δεπάστας – Depastas +30 6973044491
Φραντζής – Frantzis +30 6977905581
Δημοτικό / Municipal / Comunale +30 2284031977
Ψαθά – Psatha +30 6972252995

.

==========

.

Δρομολόγια Λεωφορείων – Bus Timetable – Horaire de Bus – Orario Bus [26/5 – 13/6/2018]

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΜΑΡΕΣ / ΑRTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES
  07:00, 08:45, 11:00, 13:30, 14:00*, 15:00, 17:00, 18:00, 21:00 (*Μέρες σχολείου μέσω Κάστρου/Via Kastro on school days / Via Kastro les jours d’école / Via Kastro nei giorni di scuola)
 • ΚΑΜΑΡΕΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:20, 09:30, 11:30, 13:50*, 14:30, 15:30, 17:20*,18:30, 21:30 (Kamares-Apollonia–Faros-Platis Gialos)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-PLATIS GIALOS
  07:00*, 10:00, 12:00, 14:00**, 15:00, 17:00, 20:00 (* Μέσω Φάρου / Via Faros – ** Από Απολλωνία / From Apollonia / De Apollonia / A partire dal Apollonia)
 • ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ–ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / PLATIS GIALOSAPOLLONIAARTEMONAS
  07:30, 10:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 20:30

.

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΣΤΡΟ / APOLLONIA-KASTRO
  07:30, 11:35, 13:30, 17:30, 19:35
 • ΚΑΣΤΡΟΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / KASTRO-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:35, 11:45, 13:40, 17:35, 19:45

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΦΑΡΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
  07:00, 11:00, 14:00*, 17:00, 19:00 (* Από Απολλωνία / From Apollonia / De Apollonia / A partire dal Apollonia)
 • ΦΑΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΣΤΡΟΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / FAROS-APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS
  07:15*, 11:20, 14:15**, 17:20, 19:20 (*Μέσω Πλατύ Γιαλού/ Via Platis Gialos – ** Μέσω Πλατύ Γιαλού & αναχώρηση από Πλατύ Γιαλό στις 15.30 / Via Platis Gialos & Departure from Platis Gialos at 15.30 / Via Platis Gialos et Départ de Platis Gialos à 15:30/ Partenza da Platis Gialos alle 15.30)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΒΑΘΥ / ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI
  09:00, 12:00, 16:00, 18:00
 • ΒΑΘΥΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
  09:25,  12:25, 16:25*, 18:25 (* Βαθύ-Καμάρες/Vathi-Kamares)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ / ARTEMONAS-CHERONISSOS
  10:00, 12:00, 16:00
 • ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / CHERONISSOS-ARTEMONAS
  10:25, 12:25, 16:25

.

Στάσεις Λεωφορείων Απολλωνίας προς:  / BUS STOP locations in Apollonia to – Endroits Bus Stop à Apollonia à: / Fermate degli autobus in Apollonia a:

 • Καμάρες, Αγία Μαρίνα / Kamares – Agia Marina:  Μπροστά από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  In front of the tourist office «Aegean Thesaurus» – En Face De L’office De  Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Αρτεμώνα / Artemonas: Απέναντι από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  Opposite of the tourist office «Aegean Thesaurus» – Vis a Vis De L’office De Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Πλατύ Γιαλό, Χρυσοπηγή, Φάρο, Βαθύ/Platis Gialos, Chrissopigi, Faros, Vathi: Μπροστά από το ξενοδοχείο «ΑΝΘΟΥΣΑ» – In front of Hotel «ANTHOUSA» – Devant L’HÔTEL «ANTHOUSA»- Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
 • Αρτεμώνα, Κάστρο, Κάτω Πετάλι / Artemonas, Kastro, Kato Petali: Απέναντι από το ξενοδοχείο «ANTHOUSA»– Opposite Hotel «ANTHOUSA»-  HÔTEL- Vis A Vis «ANTHOUSA» – Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
  .

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET PRICE / PRIX DU BILLET / PREZZO DEL BIGLIETTO: 1,80€, Apollonia – Artemonas: 1,00€, Kamares – Platis Gialos: 2,30€

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. / INFORMATION on tel. / INFORMATIONS sur tel. / INFORMAZIONI su tel.+30 22840.31977 & +30 22840.33661

.

Λεωφορεία / Buses / Bus / Αutobus

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / OWNER / PROPRIÉTAIRE /  PROPRIETARIO ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE / TELEFONO
Δεπάστας – Depastas +30 6973044491
Φραντζής – Frantzis +30 6977905581
Δημοτικό / Municipal / Comunale +30 2284031977
Ψαθά – Psatha +30 6972252995

.

==========

.

Δρομολόγια Λεωφορείων – Bus Timetable – Horaire de Bus – Orario Bus [14/6 – 29/6/2018]

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΚΑΜΑΡΕΣ / ΑRTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES
  07:00,08:45, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:05*, 22:00 {*Μέσω Κάστρου & από Απολλωνία για Καμάρες στις 20:20/Via Kastro & at 20:20 from Apollonia to Kamares / Via Kastro & à 20:20 d’Apollonia à Kamares / Via Kastro e alle 20:20 da Apollonia a Kamares}
 • ΚΑΜΑΡΕΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:20, 09:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:20*,18:30, 20:35, 22:30 (*Appolonia –Kastro-Artemonas)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-PLATIS GIALOS
 • 07:00*, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00*, 21:00 ( * Faros-Platis Gialos-Apollonia-Artemonas)
 • ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / PLATIS GIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS
 • 07:35, 10:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 19:40, 21:30

.

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ / APOLLONIA-KASTRO
  07:30, 11:35, 13:35, 17:35, 20:10
 • ΚΑΣΤΡΟΑΠΟΛΛΩΝΙΑ / KASTRO-APOLLONIA
  07:35, 11:40 13:40, 17:40, 20:15* (*Kastro-Apollonia-Kamares)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΦΑΡΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
  07:00, 11:00, 13:00, 17:00, 19:00
 • ΦΑΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΣΤΡΟΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / FAROS-APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS
  07:15*, 11:20, 13:20, 17:20**, 19:20* (* Faros-Platis Gialos-Apollonia-Artemonas, **Apollonia-Artemonas)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΒΑΘΥ / ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI
  09:00, 12:00, 16:00, 18:00
 • ΒΑΘΥΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
  09:20,  12:20, 16:20*, 18:20 (* Βαθύ-Καμάρες/Vathi Kamares)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ / ARTEMONAS-CHERONISSOS
  10:00, 12:00, 16:00
 • ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / CHERONISSOS-ARTEMONAS
  10:25, 12:25, 16:25

.
Στάσεις Λεωφορείων Απολλωνίας προς:  / BUS STOP locations in Apollonia to – Endroits Bus Stop à Apollonia à: / Fermate degli autobus in Apollonia a:

 • Καμάρες, Αγία Μαρίνα / Kamares – Agia Marina:  Μπροστά από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  In front of the tourist office «Aegean Thesaurus» – En Face De L’office De  Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Αρτεμώνα / Artemonas: Απέναντι από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  Opposite of the tourist office «Aegean Thesaurus» – Vis a Vis De L’office De Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Πλατύ Γιαλό, Χρυσοπηγή, Φάρο, Βαθύ/Platis Gialos, Chrissopigi, Faros, Vathi: Μπροστά από το ξενοδοχείο «ΑΝΘΟΥΣΑ» – In front of Hotel «ANTHOUSA» – Devant L’HÔTEL «ANTHOUSA»- Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
 • Αρτεμώνα, Κάστρο, Κάτω Πετάλι / Artemonas, Kastro, Kato Petali: Απέναντι από το ξενοδοχείο «ANTHOUSA»– Opposite Hotel «ANTHOUSA»-  HÔTEL- Vis A Vis «ANTHOUSA» – Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
  .

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET PRICE / PRIX DU BILLET / PREZZO DEL BIGLIETTO: 1,80€, Apollonia – Artemonas: 1,00€, Kamares – Platis Gialos: 2,30€

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. / INFORMATION on tel. / INFORMATIONS sur tel. / INFORMAZIONI su tel.+30 22840.31977 & +30 22840.33661

.

Λεωφορεία / Buses / Bus / Αutobus

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / OWNER / PROPRIÉTAIRE /  PROPRIETARIO ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE / TELEFONO
Δεπάστας – Depastas +30 6973044491
Φραντζής – Frantzis +30 6977905581
Δημοτικό / Municipal / Comunale +30 2284031977
Ψαθά – Psatha +30 6972252995

.

==========

.

Δρομολόγια Λεωφορείων – Bus Timetable – Horaire de Bus – Orario Bus [30/6 – 13/7/2018]

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΜΑΡΕΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES
  07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00,12:00, 13:10, 14:00, 15:00, 16:00,18:00,19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 24:00
 • ΚΑΜΑΡΕΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:202 , 08:30, 09:301, 10:303,11:304,12:303,13:30,14:303,15:30, 16:303, 18:202,19:30, 20:303, 21:30, 22:30, 24:15 (1:Βαθύ / VATHI, 2:Κάστρο / KASTRO, 3:Πλατύς Γιαλός / PLATIS GIALOS, 4:Φάρος- Πλατύς Γιαλός / FAROS-PLATIS GIALOS)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ / ARTEMONAS-APOLONIA-PLATIS GIALOS
  07:001, 09:00,11:00, 12:001, 13:10, 15:00, 16:00,17:00,18:00, 19:00, 21:00, 23:00 (1:Φάρος- Πλατύς Γιαλός / FAROS-PLATIS GIALOS)
 • ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / PLATIS GIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:351, 09:302, 11:302, 12:352, 13:302, 15:20, 16:303, 17:302, 18:302, 19:302, 21:302, 23:30
  (1: Βαθύ /VATHI ,  2:Καμάρες /KAMARES, 3:Φάρος /FAROS)

.

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΣΤΡΟ / APOLLONIA-KASTRO
  07:25, 10:30, 12:40, 14:30, 18:30, 20:30, 22:30
 • ΚΑΣΤΡΟΑΠΟΛΛΩΝΙΑ / KASTRO- APOLLONIA
  07:35, 10:35, 12:45, 14:35, 18:35, 20:35, 22:35

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΦΑΡΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
  07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22:00
 • ΦΑΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / FAROS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:153, 10:20,12:203,14:201,17:202, 20:201, 22:20
  (1: Απολλωνία-Κάστρο-Αρτεμώνα-Καμάρες / APOLLONIA-KASTRO- ARTEMONAS- KAMARES , 2:Βαθύ / VATHI, 3:Πλατύς Γιαλός-Απολλωνία / PLATIS GIALOS-APOLLONIA)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΒΑΘΥ / ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI
  08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00 ,22:00
 • ΒΑΘΥΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
  08:251, 10:251, 12:252, 15:251, 18:25, 20:25, 22:20 (1: Καμάρες / KAMARES, 2: Απολλωνία–Κάστρο –Αρτεμώνας /APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ / ARTEMONAS-CHERONISSOS
  09:00, 11:00, 16:00, 19:00
 • ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / CHERONISSOS-ARTEMONAS
  09:20, 11:20, 16:20, 19:20

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-AGIOS ANDREAS
  11:00* (* Κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο /Every Tuesday – Thursday – Saturday / Chaque Mardi-Jeudi-Samedi / Ogni Martedì-Giovedì-Sabato)
 • ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / AGIOS ANDREAS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  12:30* (* Κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο /Every Tuesday – Thursday – Saturday / Chaque Mardi-Jeudi-Samedi / Ogni Martedì-Giovedì-Sabato)

.

Στάσεις Λεωφορείων Απολλωνίας προς:  / BUS STOP locations in Apollonia to – Endroits Bus Stop à Apollonia à: / Fermate degli autobus in Apollonia a:

 • ΚαμάρεςΑγία Μαρίνα / Kamares – Agia Marina:  Μπροστά από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  In front of the tourist office «Aegean Thesaurus» – En Face De L’office De  Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Αρτεμώνα / Artemonas: Απέναντι από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  Opposite of the tourist office «Aegean Thesaurus» – Vis a Vis De L’office De Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Πλατύ ΓιαλόΧρυσοπηγήΦάροΒαθύ/Platis Gialos, Chrissopigi, Faros, Vathi: Μπροστά από το ξενοδοχείο «ΑΝΘΟΥΣΑ» – In front of Hotel «ANTHOUSA» – Devant L’HÔTEL «ANTHOUSA»- Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
 • ΑρτεμώναΚάστροΚάτω Πετάλι / Artemonas, Kastro, Kato Petali: Απέναντι από το ξενοδοχείο «ANTHOUSA»– Opposite Hotel «ANTHOUSA»-  HÔTEL- Vis A Vis «ANTHOUSA» – Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
  .

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET PRICE / PRIX DU BILLET / PREZZO DEL BIGLIETTO: 1,80€,
Apollonia – Artemonas: 1,00€, Kamares – Platis Gialos: 2,30€ – 
Agios Andreas: 1,80€

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. / INFORMATION on tel. / INFORMATIONS sur tel. / INFORMAZIONI su tel.+30 22840.31977 & +30 22840.33661

.

Λεωφορεία / Buses / Bus / Αutobus

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / OWNER / PROPRIÉTAIRE /  PROPRIETARIO ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE / TELEFONO
Δεπάστας – Depastas +30 6973044491
Φραντζής – Frantzis +30 6977905581
Δημοτικό / Municipal / Comunale +30 2284031977
Ψαθά – Psatha +30 6972252995

.

==========

.

Δρομολόγια Λεωφορείων – Bus Timetable – Horaire de Bus – Orario Bus [14/7 – 8/9/2018]

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΜΑΡΕΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES
  07.001, 08.30, 09.00,10.00,10.30,11.00,12.00,12.301,13.00,14.00,15.00,16.00,16.30,17.00, 18.00,18.301,19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 (1: Αγία Μαρίνα / Agia Marina)
 • ΚΑΜΑΡΕΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07.203, 09.002, 09.30,10.30, 11.002, 11.30,12.30,13.002,13.30,14.30, 15.30,16.30, 17.002, 17.30,18.30, 19.004,19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.15* (2:Βαθύ / VATHI,* Αρτεμώνα / ARTEMONA,3: Κάστρο-Χερρόνησος / KASTRO-CHERONISSOS,4: Απολλωνία-Κάστρο / APOLLONIA-KASTRO)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ / ARTEMONAS-APOLONIA-PLATIS GIALOS
  07.001, 09.00, 10.00, 11.00,12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00  (1:Φάρος- Πλατύς Γιαλός / FAROS-PLATIS GIALOS)
 • ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣΚΑΜΑΡΕΣ / PLATIS GIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS-KAMARES
  07.402,09.30,10.30,11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30, 19.003,19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.15* (2: Βαθύ / Vathi,3:Φάρος / Faros, *: Μέχρι Αρτεμώνα / Up to Artemonas / Jusqu’à Artemonas / Fino ad Artemonas)  

.

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΣΤΡΟ / APOLLONIA-KASTRO
  07.30,10.05, 12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 19.10, 20.05, 21.00, 22.05, 23.30
 • ΚΑΣΤΡΟΑΠΟΛΛΩΝΙΑ / KASTRO- APOLLONIA
  07.40, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 19.20*, 20.15, 21.10, 22.05, 23.40 (*: Κάστρο-Απολλωνία-Βαθύ / KASTRO-APOLLONIA-VATHI)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΦΑΡΟΣ / ARTEMONASAPOLLONIAFAROS
  07.00, 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
 • ΦΑΡΟΣ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΚΑΣΤΡΟ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / FAROSAPOLLONIAKASTROARTEMONAS
  07.201, 09.50, 11.50, 13.50, 15.50, 17.50, 19.50, 21.50, 00.10  (1: Πλατύς Γιαλός / PLATIS GIALOS, 00.15: Απολλωνία-Αρτεμώνας / Apollonia-Artemonas)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΒΑΘΥ / ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI
  08.00, 09.30, 11.30,13.30, 15.30, 17.30, 19.301, 21.30, 23.00 (1: Απολλωνία-Βαθύ / APOLLONIA-VATHI)
 • ΒΑΘΥΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
  08.25*,09.55*, 11.55*,13.55,15.55*,17.55*,19.55, 21.55, 23.25 ( * Καμάρες / KAMARES) 

.

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ / APOLLONIA-CHERONISSOS
  10.20, 12.20, 16.20, 20.20  (Στάση Λεωφορείου απέναντι από το Hotel Anthoussa / Bus stop opposite Hotel Anthoussa / Arrêt de bus en face de l’Hôtel Anthoussa / Fermata dell’autobus di fronte all’Hotel Anthoussa)
 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ / ARTEMONAS-CHERONISSOS
  08.00, 10.30,12.30,16.30,20.30
 • ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / CHERONISSOS-ARTEMONAS
  08.20, 10.50, 12.50,16.50, 20.50

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-AGIOS ANDREAS
  11:00* (* Κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο /Every Tuesday – Thursday – Saturday / Chaque Mardi-Jeudi-Samedi / Ogni Martedì-Giovedì-Sabato)
 • ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / AGIOS ANDREAS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  12:30* (* Κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο /Every Tuesday – Thursday – Saturday / Chaque Mardi-Jeudi-Samedi / Ogni Martedì-Giovedì-Sabato)

.

Στάσεις Λεωφορείων Απολλωνίας προς:  / BUS STOP locations in Apollonia to – Endroits Bus Stop à Apollonia à: / Fermate degli autobus in Apollonia a:

 • ΚαμάρεςΑγία Μαρίνα / Kamares – Agia Marina:  Μπροστά από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  In front of the tourist office «Aegean Thesaurus» – En Face De L’office De  Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Αρτεμώνα / Artemonas: Απέναντι από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  Opposite of the tourist office «Aegean Thesaurus» – Vis a Vis De L’office De Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Πλατύ ΓιαλόΧρυσοπηγήΦάροΒαθύ/Platis Gialos, Chrissopigi, Faros, Vathi: Μπροστά από το ξενοδοχείο «ΑΝΘΟΥΣΑ» – In front of Hotel «ANTHOUSA» – Devant L’HÔTEL «ANTHOUSA»- Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
 • ΑρτεμώναΚάστροΚάτω Πετάλι / Artemonas, Kastro, Kato Petali: Απέναντι από το ξενοδοχείο «ANTHOUSA»– Opposite Hotel «ANTHOUSA»-  HÔTEL- Vis A Vis «ANTHOUSA» – Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
  .

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET PRICE / PRIX DU BILLET / PREZZO DEL BIGLIETTO: 1,80€,
Apollonia – Artemonas: 1,00€, Kamares – Platis Gialos: 2,30€ – 
Agios Andreas: 1,80€

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. / INFORMATION on tel. / INFORMATIONS sur tel. / INFORMAZIONI su tel.+30 22840.31977 & +30 22840.33661

.

Λεωφορεία / Buses / Bus / Αutobus

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / OWNER / PROPRIÉTAIRE /  PROPRIETARIO ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE / TELEFONO
Δεπάστας – Depastas +30 6973044491
Φραντζής – Frantzis +30 6977905581
Δημοτικό / Municipal / Comunale +30 2284031977
Ψαθά – Psatha +30 6972252995

.

==========

.

Δρομολόγια Λεωφορείων – Bus Timetable – Horaire de Bus – Orario Bus [9/9 – 23/9/2018]

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΜΑΡΕΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES
  07:00, 08:00, 09:00, 10:00,11:00,12:00, 13:10, 14:00,15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 24:00
 • ΚΑΜΑΡΕΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:202,08:30,09:301,10:303,11:304,12:303,13:30,14:303,15:30, 16:303, 18:202,19:30, 20:303,21:30, 22:30,24:15 (1:Βαθύ / VATHI, 2: Κάστρο /KASTRO, 3: Πλατύ Γιαλό / PLATIS GIALOS,4: Φάρο-Πλατύ Γιαλό / FAROS-PLATIS GIALOS)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ / ARTEMONAS-APOLONIA-PLATIS GIALOS
  07:001, 09:00, 11:00, 12:001,13:10,15:00,16:00,17:00,18:00,1 9:00, 21:00, 23:00 (1:Φάρος- Πλατύς Γιαλός / FAROS-PLATIS GIALOS)
 • ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / PLATIS GIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:351,09:302,11:302,12:352,13:302,15:20,16:303,17:302,18:302,19:302,21:302,23:30
   (1: Βαθύ / Vathi, 2: Καμάρες / KAMARES, 3:Φάρος / Faros)

 

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΣΤΡΟ / APOLLONIA-KASTRO
  07:25, 10:30, 12:40, 14:30, 18:30, 20:30, 22:30
 • ΚΑΣΤΡΟΑΠΟΛΛΩΝΙΑ / KASTRO- APOLLONIA
  07:35, 10:35, 12:45, 14:35, 18:35, 20:35, 22:35

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΦΑΡΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
  07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22:00
 • ΦΑΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / FAROSAPOLLONIAARTEMONAS
  07:153, 10:20,12:203,14:201,17:202,20:201,22:201 (1: Απολλωνία-Κάστρο, Αρτεμώνα-Καμάρες / APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS-KAMARES, 2: Apollonia-Artemonas)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΒΑΘΥ / ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI
  08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 22:00
 • ΒΑΘΥΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
  08:251, 10:251, 12:252, 15:251, 18:25, 20:25, 22:25  (1: Καμάρες / KAMARES, 2: Απολλωνία-Κάστρο-Αρτεμώνα / APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS) 

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ / ARTEMONAS-CHERONISSOS
  09:00, 11:00, 16:00, 19:00
 • ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / CHERONISSOS-ARTEMONAS
  09:20, 11:20, 16:20, 19:20

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-AGIOS ANDREAS (7/2018 & 8/2018)
  11:00* (* Κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο /Every Tuesday – Thursday – Saturday / Chaque Mardi-Jeudi-Samedi / Ogni Martedì-Giovedì-Sabato)
 • ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / AGIOS ANDREAS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  12:30* (* Κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο /Every Tuesday – Thursday – Saturday / Chaque Mardi-Jeudi-Samedi / Ogni Martedì-Giovedì-Sabato)

.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET PRICE / PRIX DU BILLET / PREZZO DEL BIGLIETTO: 1,80€,
Apollonia – Artemonas: 1,00€, Kamares – Platis Gialos: 2,30€ – Agios Andreas: 1,80€

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. / INFORMATION on tel. / INFORMATIONS sur tel. / INFORMAZIONI su tel.+30 22840.31977 & +30 22840.33661

.

Λεωφορεία / Buses / Bus / Αutobus

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / OWNER / PROPRIÉTAIRE /  PROPRIETARIO ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE / TELEFONO
Δεπάστας – Depastas +30 6973044491
Φραντζής – Frantzis +30 6977905581
Δημοτικό / Municipal / Comunale +30 2284031977
Ψαθά – Psatha +30 6972252995

.

==========

.

Δρομολόγια Λεωφορείων – Bus Timetable – Horaire de Bus – Orario Bus [24/9 – 30/9/2018]

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΜΑΡΕΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES
  07:00, 08:30, 11:00, 13:30, 14:00*, 15:00, 17:00, 18:00, 20:05**  (*: Μέρες σχολείου μέσω Κάστρου/Via Kastro on school days / Via Kastro les jours d’école / Via Kastro nei giorni di scuola, **: Μέσω Κάστρου / VIA KASTRO, 20.20: Απολλωνία-Καμάρες / 20.20: APOLLONIA-KAMARES)
 • ΚΑΜΑΡΕΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:20, 09:30, 11:30, 13:50*, 14:30, 15:30, 17:20**,18:30, 20:35 (*:Καμάρες-Απολλωνία-Φάρο-Πλατύ Γιαλό / KAMARES-APOLLONIA-FAROS-PLATIS GIALOS, **: Καμάρες-Κάστρο / KAMARES-KASTRO)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-PLATIS GIALOS
  07:00*, 10:00, 12:00, 14:00**, 15:00, 17:00, 19:00*  (*: Φάρος- Πλατύς Γιαλός / FAROS-PLATIS GIALOS, **: Από Απολλωνία /  From Apollonia / De Apollonia / A partire dal Apollonia)
 • ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / PLATIS GIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  07:30, 10:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 19:40 

.

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΑΣΤΡΟ / APOLLONIA-KASTRO
  07:30, 11:35, 13:30, 17:35, 20:10
 • ΚΑΣΤΡΟΑΠΟΛΛΩΝΙΑ / KASTRO- APOLLONIA
  07:35, 11:45, 13:40, 17:45, 20:15

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΦΑΡΟΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
  07:00, 11:00, 14:00*, 17:00, 19:00 (*:Από Απολλωνία /  From Apollonia / De Apollonia / A partire dal Apollonia)  
 • ΦΑΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / FAROS-APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS
  7:15*, 11:20, 14:15*, 17:20**, 19:15*, 21:15****  (*: Μέσω Πλατύ Γιαλού / VIA PLATIS GIALOS,  *** Έως Αρτεμώνα / Up to Artemonas / Jusqu’à Artemonas / Fino ad Artemonas,
  ****: Απολλωνία-Αρτεμώνα-Πλατύ Γιαλό / APOLLONIA-ARTEMONAS-PLATIS GIALOS )

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΒΑΘΥ / ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI
  09:00, 12:00, 16:00, 18:00
 • ΒΑΘΥΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
  09:25, 12:25, 16:25*, 18:25  (*: Βαθύ-Καμάρες / VATHI-KAMARES)

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ / ARTEMONAS-CHERONISSOS
  10:00, 12:00, 16:00
 • ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / CHERONISSOS-ARTEMONAS
  10:25, 12:25, 16:25

.

 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝΙΑΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / ARTEMONAS-APOLLONIA-AGIOS ANDREAS
  11:00* (* Κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο /Every Tuesday – Thursday – Saturday / Chaque Mardi-Jeudi-Samedi / Ogni Martedì-Giovedì-Sabato)
 • ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / AGIOS ANDREAS-APOLLONIA-ARTEMONAS
  12:30* (* Κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο /Every Tuesday – Thursday – Saturday / Chaque Mardi-Jeudi-Samedi / Ogni Martedì-Giovedì-Sabato)

.

Στάσεις Λεωφορείων Απολλωνίας προς:  / BUS STOP locations in Apollonia to – Endroits Bus Stop à Apollonia à: / Fermate degli autobus in Apollonia a:

 • ΚαμάρεςΑγία Μαρίνα / Kamares – Agia Marina:  Μπροστά από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  In front of the tourist office «Aegean Thesaurus» – En Face De L’office De  Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Αρτεμώνα / Artemonas: Απέναντι από το τουριστικό γραφείο «Θησαυρός του Αιγαίου» –  Opposite of the tourist office «Aegean Thesaurus» – Vis a Vis De L’office De Tourisme «Aegean Thesaurus» – Di fronte all’ufficio turistico «Aegean Thesaurus»
 • Πλατύ ΓιαλόΧρυσοπηγήΦάροΒαθύ/Platis Gialos, Chrissopigi, Faros, Vathi: Μπροστά από το ξενοδοχείο «ΑΝΘΟΥΣΑ» – In front of Hotel «ANTHOUSA» – Devant L’HÔTEL «ANTHOUSA»- Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
 • ΑρτεμώναΚάστροΚάτω Πετάλι / Artemonas, Kastro, Kato Petali: Απέναντι από το ξενοδοχείο «ANTHOUSA»– Opposite Hotel «ANTHOUSA»-  HÔTEL- Vis A Vis «ANTHOUSA» – Di fronte all’hotel «ANTHOUSA»
  .

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET PRICE / PRIX DU BILLET / PREZZO DEL BIGLIETTO: 1,80€,
Apollonia – Artemonas: 1,00€, Kamares – Platis Gialos: 2,30€

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. / INFORMATION on tel. / INFORMATIONS sur tel. / INFORMAZIONI su tel.+30 22840.31977 & +30 22840.33661

.

Λεωφορεία / Buses / Bus / Αutobus

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / OWNER / PROPRIÉTAIRE /  PROPRIETARIO ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE / TELEFONO
Δεπάστας – Depastas +30 6973044491
Φραντζής – Frantzis +30 6977905581
Δημοτικό / Municipal / Comunale +30 2284031977
Ψαθά – Psatha +30 6972252995

.

Print Friendly, PDF & Email